Správa nehnuteľností

JMF ponúka možnosť prenájmu nebytových priestorov na území celého Slovenska, ktoré nájomcovia majú možnosť využívať na administratívne účely v rámci svojej vlastnej obchodnej činnosti. Budovy sú lokalizované v centrách okresných miest, resp. v širšom centre, preto je záujem o prenájom nebytových priestorov dlhodobo nadpriemerný.

Väčšina objektov prešla rozsiahlou rekonštrukciou, ktoré vytvárajú štandardné podmienky na prenájom nebytových priestorov. Veľkou výhodou je možnosť prenájmu garážových a vonkajších parkovacích miest.

JMF dlhodobo usiluje o znižovanie energetickej náročnosti, čo v konečnom dôsledku prispieva k znižovaniu nákladov na energie a preferuje individuálny prístup k potrebám a požiadavkám jednotlivých nájomcov, z čoho vyplýva ich minimálna fluktuácia.

Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko

Administratívne priestory na prenájom

Administratívna budova
Jakubovo námestie 14, 811 09 Bratislava
 • 1 parkovacie miesto v garáži
716,84 m2
celková plocha
581,54 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
525,83 m2
celková plocha
490,53 m2
úžitková plocha
Polyfunkčný bytový dom s nebytovými priestormi
Moskovská 29, 811 08 Bratislava
 • 21 parkovacích miest v garáži
- m2
celková plocha
804 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
 • 21 vonkajších parkovacích miest
6 362 m2
celková plocha
4 762 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
1 941,60 m2
celková plocha
1 921,37 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Štefánikova 47, 811 04 Bratislava
 • 1 vonkajšie parkovacie miesto
2 164,40 m2
celková plocha
1 879,94 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Kráľovské údolie 4570/8, 811 02 Bratislava
 • 4 parkovacie miesta v garáži
 • 5 vonkajších státí
386 m2
celková plocha
320 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Bajkalská 717/29, 821 05 Bratislava
 • 54 parkovacích miest v garáži
 • 41 vonkajších státí
3 642,37 m2
celková plocha
3 467,45 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
 • 6 parkovacích miest v garáži
1 938 m2
celková plocha
1 597 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Hollého 1219, 905 01 Senica
 • 1 vonkajšie parkovacie miesto
1 352 m2
celková plocha
1 302 m2
úžitková plocha
Rekreačná chata
Slnečné jazerá - sever 2589, 903 01 Senec
 • 1 vonkajšie parkovacie miesto
1 352 m2
celková plocha
1 302 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Československej armády 25, Banská Bystrica
 • 6 parkovacích miest v garáži
 • 11 vonkajších státí
4 521,60 m2
celková plocha
4 029,60 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Fraňa Kráľa 2080/8, 022 01 Čadca
 • vonkajších parkovacích miest
1 583,00 m2
celková plocha
1 406,90 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Radlinského 61, 026 01 Dolný Kubín
 • 21 vonkajších parkovacích miest
1 094,00 m2
celková plocha
986,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
1 328,50 m2
celková plocha
1 285,80 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
 • 8 vonkajších parkovacích miest
1 594,00 m2
celková plocha
1 513,30 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
1 145,00 m2
celková plocha
1 108,80 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota
 • 10 vonkajších parkovacích miest
1 603,50 m2
celková plocha
1 560,50 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
941,00 m2
celková plocha
919,90 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Andreja Sládkoviča 7202, 960 01 Zvolen
 • 18 vonkajších parkovacích miest
429,00 m2
celková plocha
429,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
 • 1 parkovacie miesto v garáži
1 180,00 m2
celková plocha
1 146,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Hutnícka 1, 040 01 Košice
 • 9 parkovacích miest v garáži
 • 16 vonkajších státí
1 180,00 m2
celková plocha
1 146,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Špitálska 1256/5, 071 01 Michalovce
 • 2 parkovacie miesta v garáži
1 330,00 m2
celková plocha
1 256,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov
 • 4 parkovacie miesta v garáži
 • 22 vonkajších státí
3 164,00 m2
celková plocha
2 616,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
1 180,00 m2
celková plocha
1 180,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Janka Kráľa 5, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 1 parkovacie miesto v garáži
744,00 m2
celková plocha
673,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
Sovietskych hrdinov 136, 089 01 Svidník
 • 1 parkovacie miesto v garáži
1 160,00 m2
celková plocha
1 160,00 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
M. R. Štefánika 176, 075 01 Trebišov
 • 2 parkovacie miesta v garáži
1 370,00 m2
celková plocha
1 314,0 m2
úžitková plocha
Administratívna budova
1 330,00 m2
celková plocha
1 314,50 m2
úžitková plocha