Aktivity

Hlavnou funkciou a úlohou JMF je poskytovanie obslužného servisu pre členské odborové zväzy v oblasti:

  • ekonomickej správy majetku
  • materiálno-technického zabezpečenia a údržby
  • vedenia účtovnej agendy
  • vedenia mzdovej a personálnej agendy
  • zabezpečovania ďalších podporných služieb na základe potrieb členských odborových zväzov