Sekretariát

+421 2 50239 221
sekretariat@jmf.sk

Obchodné oddelenie

Západné Slovensko
+ 421 903 708 310
obchod.veduci@jmf.sk

Stredné a Východné Slovensko
+421 903 633 834
strakova@jmf.sk

Kontakt

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike
Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava
Tel. č.: +421 2 50 23 91 11
E-mail: jmf@jmf.sk

Fakturačné údaje

IČO: 30 779 618